รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้ารับทุนการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้ารับทุนการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 กรอกใบสมัครได้ที่ google form https://forms.gle/7d2sMUMvEvd12pq4A ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน  2564

Read more

รายชื่อโรงเรียนที่ทำ MOU กับคณะวนศาสตร์

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ทำ MOU กับคณะวนศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564) รายชื่อโรงเรียนที่ทำ MOU กับคณะวนศาสตร์  

Read more

การยื่นคำร้องออนไลน์ของนิสิตคณะวนศาสตร์

การยื่นคำร้องออนไลน์นิสิตดำเนินตามขั้นตอน สแกนเอกสารแล้วอัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Form ตามลิ้งค์ https://forms.gle/yYYBbniGw5qhrg4A8  หรือ QR code  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ http://edu.forest.ku.ac.th/?p=343  

Read more