นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
เวลา 17.00-18.00 น.

 

Leave a Reply